top of page

ABB – flöde för godkännande

 

Ett multinationellt företag har många rörliga delar, både människor och maskiner. När allting är kopplat till gammal teknik är arbetsflödet inte effektivt.

 

Så: Ut med det gamla Lotus Notes-systemet och in med ett modernt online system på plats för att spåra och godkänna möjligheter, kontrakt och dokument.

ABB är ett ledande globalt teknikföretag som bidrar till att förändra samhället och industrin för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid (och de har också coola robotar).

”Vi hade ägnat ungefär 10 år åt att försöka hitta ett bättre sätt att hantera vår försäljningskommunikation. Vår gamla lösning, som vi hade använt i årtionden, fungerade helt enkelt inte. Ett helt nytt system skulle bli alltför dyrt och att utveckla det internt från grunden fungerade inte. Sedan hittade vi Jetveo. Vi kunde använda verktygen på deras plattform för att äntligen jämna ut saker och ting.”

– Chef i Tjeckien

Problemet

Att upprätthålla en effektiv anslutning mellan försäljningsavdelningen och resten av företaget hanterades av en föråldrad programvara som inte stödde den omfattande godkännandematrisen.

 

Ett revisionsprotokoll, automatiserade notifikationer och en tydlig och uppdaterad status för projekten behövdes desperat.

 

Lösningen

ABB:s programmerare i samarbete med en partner använde Jetveo-plattformen för att utveckla en ny process för att effektivisera verksamheten på försäljningsavdelningen.

 

Genom att använda Jetveo övervann man flaskhalsarna i den interna programmeringen och den första versionen av applikationen var klar på två dagar.

 

Med snabba iterationer och direkt återkoppling var sedan den slutliga applikationen klar på två veckor. Följande specifika steg genomfördes:

  • Kunddata från Salesforce och det gamla systemet importerades.

  • Flera olika dokumenttyper, t.ex. offerter, anbudsblad och kontrakt, skapades.

  • Godkännandematrisen införlivades för att stödja godkännanden enligt inkomstnivå, kontraktsstorlek och godkännanderoller.

  • Vissa dokument konverterades för att undvika dubbletter.

  • Automatiska notifikationer infördes för att snabbt få chefernas godkännande.

  • Företagets processer och policyer upprätthölls och tillämpades.

  • Processerna skedde på plats i företagets interna infrastruktur. Autentiseringen av användare skedde via Microsoft OAuth. Inga ytterligare lösenord krävdes.

  • Genom att synliggöra affärernas storlek och status kunde ledningen hålla koll på den övergripande processen.

 

När användarna väl började använda appen gjordes det ytterligare några justeringar för att anpassa systemet.

 

Den totala utvecklingen tog mindre än 35 timmar. Säljarna har nu ett enkelt verktyg för att behandla möjligheter och få godkännanden.

 

 

Utveckling med Jetveo: 35 timmar
bottom of page